Fra BibelenJesaja 49, 22

Så sier Herren Gud: Se, jeg løfter hånden for folkeslag og reiser mitt banner for folkene. De kommer med sønnene dine på armen, og døtrene dine bærer de på skuldrene.

 

   Aktiviteter

 

Et folk fra Nord

UAE

KERYGMA UAE 2009

Lars og Elisabeth Godmans besøk i De Forente Arabiske Emirater julen 2009

Tidligere i høst planla vi å besøke noen venner i Al Ain i UAE. Samtidig ønsket menigheten, som våre venner tilhører, en presentasjon av banner og dans. Vi takket ja til forespørsel om å medvirke på gudstjenesten Julaften, samt holde 2 seminarer. Den 22.12 reiste Torgeir (sønn og kameramann), Elisabeth og Lars, med våre bannere fra Norge til Dubai.

Al Ain ligger ca 13 mil sør for Dubai ved grensen til nabolandet Oman. Byen har 340 000 innbyggere og tilhører distriktet/provinsen Abu Dhabi. De regner med at ca 80 % er innvandrere fra 200 ulike nasjonaliteter. Disse får kortvarige arbeidskontrakter. WIN Ministries eller Word International Minestries er menigheten vi besøkte, og den bestod hovedsakelig av filippinere. De kristne i UAE har lov å holde møter innendørs, men ikke forkynne eller evangelisere i det offentlige, ei heller å lønne en menighetsarbeider.

Mellom det oppsatte program besøkte vi flere familier i menigheten. De var svært gjestfrie og viste stor interesse for banner og dans. Under julefeiringen på Julaften fremførte Elisabeth en tilbedelsesdans med innslag av banner. Etter gudstjenesten var det dekket middag til 250 personer. Etterpå ryddet vi bort bordene, og resten av julekvelden og natten deltok vi på Worship Celebration. Vi opplevde en familiemenighet og et søskenfelleskap preget av begeistring, hengivenhet og dyp gudstro.

Under Workshop 1. mandag 28.12.lærte menigheten basic/grunnleggene bevegelser om hvordan bruke banner. Barna fikk utdelt små banner, kvinnene fikk større, mens mennene brukte de største bannerne. Dansen var koreografert for tre ulike grupper, og hver gruppe måtte lære sine bevegelser. Til sist satte vi det hele sammen til en helhet til lovsangen Holy, Holy, Holy (Tore Aas). Responsen var stor, som en åpenbaring for flere. De utbrøt at de kjente Den Hellige Ånd berørte dem. Spesielt var det kraftig å se mennenes entusiasme, deres frigjøring og forløsning, og å høre deres jubelrop til taktfast klapping.

Lars og Elisabeth GodmanVi repeterte den innøvde dansen med banner også på tirsdag 29.12. under Workshop 2. Lars seminar utdypet bannerets betydning for Moses og Israelsfolkets i slavetiden i Egypt, under utvandringen, og i ørkenvandringen. Fra gammel israelsk tradisjon hadde Israel 4 hovedbannere. En engel gikk trolig foran Banneret med ”Løven av Juda”, mens på hver sin side av folkemengden var antagelig banneret med ”Menneskesønnen” og banneret med ”Oksen”. Bakerst bar de sannsynligvis banneret av ”Ørnen”, som den som beskytter og bærer.  Lars gjenomgikk den profetiske dimensjonen, hvordan banner profeterer Messias og endetiden.  Alle fikk utdelt hvert sitt kompendium. Videre ble det undervist om Tjenestegjøring med banner. Deltagerne gikk i grupper på 3 og tjenestegjorde gjennom å be for hverandre ved bruk av banner. Flere ble sterkt berørt under øvelsen. Lars delte også noen bilder han hadde fått fra Gud vedrørende menigheten. Pastor Edward bestemte umiddelbart at hver familie måtte få sitt banner (4 Mos 2,2).  Sy-grupper skulle opprettes, for å sy banner til bruk ved oppstart av dansegrupper.

Den 30.12 vendte vi tilbake til Norge, til nedsnødd bil på Gardermoen, og til en temperatur som var 40  ̊ lavere enn det vi forlot i UAE. Vi er dypt takknemlige til Herren for det Han viste og lærte oss, og for at vi fikk tjene Han midt i Araberverdenen.