Fra BibelenJesaja 49, 22

Så sier Herren Gud: Se, jeg løfter hånden for folkeslag og reiser mitt banner for folkene. De kommer med sønnene dine på armen, og døtrene dine bærer de på skuldrene.

 

   Aktiviteter

 

Et folk fra Nord

Guds lysglans fra nord, Job 37,22; Hes 1,4


Et folk fra Nord

Profeten Jeremia proklamerer i Jer 50 + 51 om Babel, landet til kaldeerne, at et folkeslag fra Nord rykker frem mot Babel. De skal fullføre Guds dom og gjøre landet til ødemark. Slik som Gud straffer Israel gjennom et mektig folk fra nord, slik vil også Gud dømme Babylon gjennom et annet folk, - fra nord (Jer 25,8-14).

Bibelen taler om en dobbel gjengjeldelse. Første gang kom Guds dom over Babel gjennom Persia, det folket som inntok Babylon ca 539 BC. I flere århundrene har Babylon ligget under sanden, i ødemarken.

Babylon er mer enn et land og by nord for Israel. De var kjent for sin alternative Gudstro, i motsetning til Israels tro (1 Mos 11,1-9). Babylons guder skulle herske over hele jorden. Både den greske, romerske og den norrønske mytologi har sine røtter i Babylonsk mytologi. At Babylons makt ennå ikke var tilintetgjort ser vi hos Johannes i NT. Han profeterer Guds andre dom, den endelige dommen, over Babylon
(Joh Åp 14,8; Joh Åp 16,17-19; Joh Åp 17,1-19,10). I disse kapitlene avdekker også Johannes den sanne Babylon. Hun er den store horen, for jordens konger og statsmenn (Joh Åp 17,1-2). Hun er et tilholdssted for onde og urene ånder
(Joh Åp 18,2).

Lammet, sammen med sine, de kalte og utvalgte og trofaste, skal endelig seire over Babylon (Joh Åp 17,14). Jeremias, og Jesajas profetier går endelig i oppfyllelse. Den foreløpige dom skal på nytt fullføres, av et nytt folk fra Nord.

Folkeslaget fra Nord, som skal beseire Babylon, beskrives som en stor forsamling av folkeslag. De er dyktige krigere (Jer 50,9). De har mange konger (v 31). Utefra Sak 6,8 og Hes 1,4 får vi en forståelse av at Gud lar sin herlighet bli åpenbart fra nord. De er et folk som Gud selv, vekker opp og samler (Jes 41,25; Jer 31,7-10), en Jakobs rest blant folkene (Mika 2,12-13; 5,6-7).

Profeten Jesaja proklamerer, lik Jeremia, om Babel i Jes 13. Guds hellige krigere (v 3) er lik folkeslaget fra nord (Jer 50,3). De skal tjene Gud i Hans vrede (Jes 13,3). Dette Babels folk, som Gud bruker i sin straff mot Israel, har stor fremgang. De er uovervinnelige under Guds ledelse. De er tjenere for Herren selv. På mange måter blir de et forbilde for det andre (og det tredje) folket fra Nord, som Gud kaller og sender mot Babylon. Guds hær er seiershæren. Egenskapene hos Babylons hær vil også gjelde for Guds folk. Guds folk fra Nord vil også komme som en løve (Jes 5,29; Jer 50,44). Andre lignende tekster som kan sammenlignes med Guds folk i Nord er, Jes 5,26-30; Jer 4,5-7; Joel 2,1-11; Sef 1,14-18; Sef 2,9-11.

I de siste 50 år har uavhengige kristne fått profetier om det nordiske folk, som kan ses i sammenheng med det Bibelen kaller ”et folk fra Nord”. Vi opplever at ulike mennesker får kall til å reise til Norden, for til og med å bosette seg her, for å be frem Guds folk i de nordiske land. Kjell Sjöberg fra Sverige og Gunnar Brudeli fra Norge har samlet mye profetisk materiell om dette tema.


Gud kaller på sine, de utvalgte og trofaste i Norden!

Kjenner du et kall til å gå inn i dette, ta gjerne kontakt med oss, eller andre du kjenner som har kall for Norden.