Fra BibelenJesaja 49, 22

Så sier Herren Gud: Se, jeg løfter hånden for folkeslag og reiser mitt banner for folkene. De kommer med sønnene dine på armen, og døtrene dine bærer de på skuldrene.

 

   Aktiviteter

 

Et folk fra Nord


  Elisabeth og Lars Godman


Litt om oss

Jeg, Elisabeth er gift med Lars, og er mor til 5 barn. Vi har en stor lidenskap til å tjene Jesus Kristus med våre liv. Gjennom 21 år har vi vært prestefamilie og betjent flere menigheter. Jeg har jobbet diakonalt i menigheten og drevet sorggrupper. Som sykepleier, har jeg jobbet i somatisk sektor, kommunehelsetjenesten og en periode med kreftsyke barn og ungdommer. Siden 1996 har jeg hatt stillinger på Sykehuset Østfold div. psykiatri og i psykisk helse i Marker kommune. Etter videreutdannelse som spesialsykepleier i psykisk helse har jeg også jobbet som lærer i helsefag i voksenopplæring i Oslo. Nå er jeg ansatt på Sykehuset Østfold, Divisjon Psykiatri, Akutt avdelning.

Jeg, Lars, eier et konsulentfirma innen organisasjonsutvikling og læring. I 2003 koordinerte og ledet jeg et pilotprosjekt av en internasjonal forskningsgård i økologisk landbruk.

Fra 2011 ble jeg ansatt i Blå Kors som faglærer på Seiersborg videregående skole. Jeg jobber nå med elever med spesielle behov. Fram til 2004 var jeg prest i Den norske kirke, og jeg gikk da over til å arbeide med omstilling og outplacement. Jeg har vært prest i mer enn 20 år, inkludert 15 år som daglig leder for 5 ansatte og ca 80 frivillige. Jeg har også ledet Alpha-kurs i 3 år. I de siste årene har jeg samlet kristne lederne i distriktet vårt til bønn og samarbeid. I 2008 startet tre andre og jeg, en nasjonal forening: Bønn for Den norske kirke.
(
www.kirken.be)Vår lidenskap for Banner

Første gangen vi så banner, var på svenske OAS juli 2003. Banner ble brukt under tilbedelse, lovsang og i prosesjon. Vi kjente at gjennom Bannere kom Gud med sitt nærvær til oss.
Tidlig forsto vi at bruk av Banner hadde sine røtter i Bibelen. Da Lars begynte å fordype seg i den hebraiske Bibel, ble han klar over at Banner hadde strategiske og profetiske betydninger for Israels folk. Det er også linker til NT. I den norske Bibeloversettelsen av vår Bibel har betydningen av Banner blitt undervurdert og omskrevet flere steder. Det er interessant å se at ordet Banner i grunnteksten brukes flere ganger enn ordet dans.

Oppdagelsen og bruken av Banner i Bibelen har fascinert oss. I møte med Banner opplevde Elisabeth en indre helbredelse og hun fikk en lidenskap for Banner. Hun har sydd og syr Banner for barn og voksne til bruk i lovsang, tilbedelse og manifestasjon. Hun reiste en periode til Göteborg i Sverige i helgene på danseseminarer. Siden har vi hatt god kontakt med KDGS og svensk OAS. Flere fra familien har årlig fulgt KGDS danseseminarer. Vi har også tjenestegjort i OAS sitt eget danseteam og hatt seminarer.

 

På norsk Oase har vi samarbeidet med ledelsen. Side 2004 har vi hatt stands og deltatt med Banner. Våre egne Banner har vi lånt ut på kveldsmøtene til bruk i tilbedelse under lovsangen. Vi har holdt seminarer under Oase-konferanser for voksne og barn. På Barne- og Junioroase tjenestegjorde vi med et familieteam på ca 10 personer. Vi har arrangert weekendseminar for hele familien og undervist i kirker og i kristne organisasjoner. Elisabeth låner ut og selger Banner på bestilling.

I vår tjeneste med Banner erfarer vi kraften i Den Hellige Ånd. Herren berører og taler direkte til enkeltpersoner. Noen kjenner en kraft som frigjøres når vi bruker Banner. Vi opplever Ånden leder oss når vi bruker Banner, under trening og lovprisning. Vi merker at vi trekkes mer mot den profetiske dimensjon i tjenesten Gud har lagt foran oss.

Bekjennelse og tilknytning

Vi bekjenner én Gud. Det er Faderen, Sønnen og Den Hellig Ånd, som i Bibelen har åpenbart seg selv og veien til frelse. Vi ønsker å ære Gud gjennom våre bannere og representere Ham. Vi vil samarbeide med Jesu Kristi kirke i alle land.

Lokalt, hører vi til Den norske kirke og en økumenisk bønnegruppe.
Nasjonalt, er vi en del av Dans for Jesus, et nettverk for dansere i Norge. Samt Lovsang.no. Internasjonalt, er vi tilknyttet Banner Leaders Worldwide Network. Hvert annet år er vi sammen til toppmøte med
20 – 30 ledere fra hele verden. BLWN er en gren av International Christian Dance Fellowship (ICDF).
Når, hvor og hvordan vi anvender Bannere,
følger vi anvisningene fra BLWN.