Fra BibelenJesaja 49, 22

Så sier Herren Gud: Se, jeg løfter hånden for folkeslag og reiser mitt banner for folkene. De kommer med sønnene dine på armen, og døtrene dine bærer de på skuldrene.

 

   Aktiviteter

 

Et folk fra NordLovsangen er Guds folks respons på frelsen

Guds folk kjennetegnes ved at Gud har utvalgt dem, at Gud har forløst dem, at Gud eier dem og at Gud har helliget dem (5 Mos 7,6; 2 Mos 15,13; 5 Mos 14,2).
Gud hjelper og berger Sitt folk. Han er deres skjold og sverd, og Han gir dem seier (5 Mos 33,29). Bibelen sier videre at det løftede Banner minner om Guds frelse for sitt folk. Derfor kan de juble og lovsynge sin Gud (Sal 20,6).

I lovsang og tilbedelse brukes Banner for å fordype språket og understreke symbolikken. Jesu kors er vårt viktigste Banner, vårt seierstegn. Jesus ser på seg selv som oppfyllelsen av Guds Banner. Han er den som blir løftet opp lik slangen i ørkenen. Moses løftet opp kobberslangen som et Banner for folket (4 Mos 21,9; Joh 3,14-15). Dermed blir også Jesajas profeti oppfylt. Renningen fra Isais rot skal stå som folkenes samlingsmerke (Banner). Jesus samler folkene ved sin død og oppstandelse. I Ham er seieren over død og synd. Ja, Jesus Kristus er folkeslagenes håp.(Jes 11,10; Joh 12,32-33; Rom 15,12; 1 Kor 15,57).

 

 

Bannere er et uttrykk for gleden over Jesu seier

Vi bruker Banner for å tilbe, gi ære til Herren og for å feire Guds seier
(Sal 20,6; Høys 2,4; Jes 62,10).

I den greske oversettelsen av GT (LXX) brukes ”megalyno”, opphøye, for ordet ”dagal”, å løfte Banner (Sal 20,6; 60,6). I NT finner vi igjen verbet i Luk 1,46; Apg 19,17 og i Fil 1,20. Fra Qumran-funnene (fra  Jesu tid og tidligere) hører vi om Banneret ”Gleden i Herren”. Det første kristne kjente frihetsbanner er Agnus Dei, Det seirende Guds Lam, inspirert av Åp 17,14. Det kunne symbolisere gleden ved Jesu seier her og nå, og den endelige seier hjemme hos Gud, i kontrast til forfølgelsene.

 

Bannere er en proklamasjon på Guds seier over sine

fiender.

Når Banner løftes, samler Gud sitt folk. Han reiser det opp til ett folk, et folk som gjør Hans gjerninger. Fra alle folkeslag innvier og fornyer Gud sitt folk. (Jes 12,13; 13,2-3; 31,9; 49,22; Jer 4,6; 50,2-3; 51,12; Joel 2,15-16; 3,1). Banner varsler at Herren griper inn (Jer 51,12). Bannere brukes i den åndelige krig, for å markere at Herren er med (2 Mos 17,15). Banner skremmer Guds fiender på flukt.(Jes 31,9).
I mer enn 70 land er dansere og andre organisert med Banner. De brukes på gudstjenester og møter innen den kristne kirke.

 

Banner