Fra BibelenJesaja 49, 22

Så sier Herren Gud: Se, jeg løfter hånden for folkeslag og reiser mitt banner for folkene. De kommer med sønnene dine på armen, og døtrene dine bærer de på skuldrene.

 

   Aktiviteter

 

Et folk fra Nord

Kerygma Nøtterøy 2010

”For det er i Ham vi lever, beveger oss og er til.”
Apg 17,28

Den 13.-14. november arrangerte Nøtterøy menighet (Den norske kirke) sammen med Dans for Jesus Resurssenter en dansehelg ”Bevegelse til Guds ære”. Stedet var Torød kirke/ kirkestue.
En planleggingsgruppe, bestående av kantor Jan Rosenvinge, Nina Dittmann og Astrid Askeland (alle fra Nøtterøy), hadde ansvaret for det praktiske og gjennomføring av helgens program.
Instruktørene fra Dans for Jesus Resurssenter var: Hilde Olsson (Oslo), Jolanta Alhaug (Hamar) og Anna Grabon (Oslo), Vibeke Gundersen (Oslo) samt Elisabeth og Lars Godman (Råde). Seminaret var åpent for alle i alle aldre, og krevde ingen forkunnskaper eller danseferdigheter. De voksne hadde sin workshop, bestående av tre ulike dansepass/ ”undervisningstimer”, hver time med en teoretisk del, så praktisering. Barna hadde egen workshop med Vibeke. De hadde to dansepass.

 

1.   Workshop. Hilde hadde koreografert en dans til lovsangen ” Jesus jeg vil gi deg mitt liv og min lovsang”.  

2.   Workshop. Jolanta og Anna ledet i tre Messianske danser.

3.   Workshop. Elisabeth og Lars underviste om banner/flagg. Mennene fikk prøve seg med staver, med Moses som et av forbildene. Vi øvde en dans med banner til lovsangen ”Han som är högst”.

Vi avsluttet seminaret med å samles i kirken, hvor blant annet barna viste fram dansen de hadde innøvd. Deltagerne ga gode tilbakemeldinger om kursprogrammet og hva det hadde betydd for dem i deres kristenliv. De uttrykte stor glede over seminaret, selv om programmet ble tettpakket. Vi avsluttet med bønn.  Vi var i alt 33 deltagere fra hele landet, de fleste fra Østlandet, en fra nordvestlandet og en fra Lofoten. Alle ble invitert til å delta på lovsangskvelden i kirken søndag, der noen av oss skulle danse, bl.a. også de innøvde dansene.
Lovsangskveld i Torød kirke 14. november.

Søndag 14.11 feiret Torød menighet 10 år jubileum , for å ha hatt lovsangskvelder gjennom 10 år. Menigheten ønsket å markere dette gjennom å utdype og synliggjøre lovsangens dimensjon og mangfold. Jan ledet Lovsangskvelden i ord og toner. Lovsangsteamet ledet allsangen, understøttet av gode musikere fra menigheten.

Med vitnesbyrd, lovsang, dans og forbønn ved alterringen for de som ønsket, erfarte flere at Den Hellige Ånd var nærværende. Vi fikk også en hilsen fra biskop Patrik Opembe (Kenya), hovedtaler på Bønnekonferansen under Kirkemøtet i Tønsberg. Foreningen Bønn for Den norske kirke var arrangør for bønnekonferansen. Bønnekonferansen ble innledet med Lovsangskvelden i Torød kirke.Dagsavisen Tønsberg Blad hadde en positiv reportasje fra helgen om ” bevegelse til Guds ære”. Markedsføringen var svært god. Budskapet ble distribuert ut gjennom plakater, løpesedler, annonser i lokale aviser og avisen Vårt Land. Ledere for Kirker og frikirker i Vestfold og Østfold ble kontaktet. Omtaler og intervjuer i NRK Østafjells og Visjon Norge underlettet og bidro til den gode markedsføringen.

Vi opplever gjennom våre reiser og seminarer at det er et behov for dans og bevegelser til Guds ære i mange menigheter/ felleskap i Norge. Vi ser at dansen gir glede, setter mennesker i frihet, fornyer og forfrisker troslivet. Vi ønsker gjennom bevegelsene å fokusere mer på Jesus, gjennom tilbedelse, og mindre på oss selv.

Samarbeidet mellom Dans for Jesus Ressurssenter og Nøtterøy menighet opplevde vi som et vellykket prosjekt. Den lokale menighet sto for arrangementet og den praktiske tilretteleggingen, mens Dans for Jesus Ressurssentrer bidrog med det faglige innholdet. Instruktørene ble tidlig involvert i planleggingen, noe som også trolig resulterte i det gode samarbeidet. Dans for Jesus Resurssenter, som ble etablert 1 okt. dette år, fikk dermed en god start.

Himmelske Far! Vi ber:
at Du beveger oss nærmere Deg og Din vilje. VI ber om å få erfare kjærligheten fra Ditt Farshjerte. Takk Herre Jesus, vi tilber Deg, Du vår Frelser, ikke bare vår, men hele verdens Frelser!


Immanuel

Elisabeth og Lars Godman
banners@godman.no