Fra BibelenJesaja 49, 22

Så sier Herren Gud: Se, jeg løfter hånden for folkeslag og reiser mitt banner for folkene. De kommer med sønnene dine på armen, og døtrene dine bærer de på skuldrene.

 

   Aktiviteter

 

Et folk fra Nord

Kerygma Danmark våren 2011.

”For vi er Hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem.”
Ef. 2, 10


Kerygma er gresk og betyr proklamasjon, en kunngjøring som en konges embetsmann uttaler. Ordet blir brukt i NT om å forkynne eller bringe budskap (Rom 16,25, Tit 1,3). Vi forkynner Jesus, også gjennom Banner.  Vårt Kerygma handler om hva Jesus gjør og kommer til å gjøre, når vi bruker Banner.

Fra februar i 2010 har Gud minnet oss om å besøke Danmark, for å be og proklamere Jesus. Høsten 2010 besøkte Anne Maria Langmoen sine venninner Karin Havmand og Birgit Davino i Køpenhavn , for å forberede en mulig Danmarkstur med Banner og bønneteam. I samme periode minnet Herren Lars på at han skulle reise til Danmark og til Himmelbjerget for å be, og at han skulle ta med Gull-banner. Vi skulle be for Danmark og kongehuset.
Besøket ble: 28.04 – 02.05 2011.

3 uker før avreise, var flere av oss i bønn og faste. Vi fikk ord som Ånden bekreftet i våre hjerter. Vi ble minnet på, bland annet å be for kongehuset, for Danmark.
Vi som reiste: var Ingjerd og Jo Hedberg (Bønn for Den norske kirke), Anne Maria Langmoen, Torgeir Godman, samt Elisabeth og Lars Godman.

Målet var å knytte kontakter, oppmuntre hverandre, ”kjenne” hva Herren gjør i Danmark og i Norden.  Gud beriket og oppmuntret oss gjennom alle vi møtte. Vi opplevde at vi var i Guds timing, tilstede på rett plass og til rett tid. Også finværet sendte Gud oss, og det fulgte oss på en spesiell måte. Vi ba for Sverige, da vi kjørte gjennom Bohuslän, Halland og Skåne. I Halmstad, tok våre gode venner Lena og Lasse Lagerqvist hjertelig imot oss, på reisen ned og på tilbaketuren. Vi fikk alle overnatte i deres hjem.                      

Vi så Herrens gjerninger.  Birgit, som vi bodde hos, fikk oppleve at hennes mor tok imot Jesus dagen vi ankom København. Forkjølelse, rygg- og kneproblem, som plaget oss, forsvant. Ved Nakkehoved fyr samlet gruppene seg ut mot havet. Bannere ble løftet i vinden, mens vi ba og proklamerte det som vi kjente lå på Guds hjerte for de nordiske landene. Vi opplevde at et kultsted ikke langt der i fra, ble forvandlet til en lovsangsplass. Karin ”så Guds ild” slå ned over stedet, mens vi ba over stedet.

Vi var sammen med Kitty ved Amalienborg slott for å be for kongefamilien. På en underlig måte møtte vi Dronning Margrethe av Danmark. Gud har lagt på Kittys hjerte å be for kongehuset. Vi kjente Herrens ledelse å be med Banner, og Kitti brukte bevisst det danske flagget, Danebrogen. Da vi nærmest var ferdig med å velsigne kongefamilien, kom dronningen i sin bil og krysset Amalienborg torg. Bilen kjørte forbi oss og inn på slottet. En fra vakta kom bort til oss og spurte hva vi drev med. Vi svarte vi ber for dronningen, kongehuset og Danmark, og at Gud har bedt oss om å gjøre det. Han rapporterte umiddelbart til vaktsjefen i mikrofonen, ordrett det vi sa til ham. Han ba oss da om å avslutte.  Oppdraget var fullført, og vi gikk glade derifra.
Lørdag kveld ble en festkveld for Herren. Denne kvelden, på selveste ” Verdens dagen for dans”, var vi samlet til fest hos Karin, med dans og tilbedelse. Etter nydelig festmiddag ledet Kitty oss i flere israelske danser. Vi priste Gud for Hans gode gjerninger.                                                                                

Søndag deltok vi på gudstjeneste i Gospel Church International. Der løftet vi opp Danmark i bønn, i lovsang og med Banner. Under forbønnshandlingen ble barn og voksne oppfordret til å sette seg under det 7 meter lange gull- banneret Elisabeth og Lars brukte, for å la seg betjene av Herren selv. Flere ble berørt. Peter Barnes delte deretter det Gud har gitt han i sitt hjerte. Han talte profetiske ord bland annet over Norge og Guds plan med å bruke Banner i den siste tid.

Under reisen fikk vi mange ord og bilder, blant annet om engler som dro med oss. Vi fikk bekreftet bildene og vi opplevde beskyttelse og ivaretakelse. Herren var god, som gav oss godt og tjenelig vær. Etter møte i Gospel Church International søndag kveld, opplevde våre danske venner et uventet og kraftig regnskyll med lyn og torden som kom kastende over dem.  De opplevde dette som Guds bekreftelse på bønn og de sang ”Let it rain”.
Den 7. mai fikk vi beskjeden at Birgits mor hadde sovnet stille inn og nå var hjemme hos Jesus.
Turen til Danmark ble en øvelse i disippelskap. Vi ønsker bare å være Herrens lydige disipler.        

Våren 2012 har Danmark presidentskapet i EU, og Eurpean Prayer Team (som noen av oss er en del av) planlegger da å besøke og be for København og Danmark.
Himmelbjerget har vi ennå ikke besteget. Når Herren vil, reiser vi igjen med Banner til Danmark, København og Himmelbjerget.


Himmelske Far, vi ber:
om frelse for det Danske kongehus og det danske folk
om Guds fred og forsoning mellom de Nordiske land


Immanuel
Elisabeth og Lars