Fra BibelenJesaja 49, 22

Så sier Herren Gud: Se, jeg løfter hånden for folkeslag og reiser mitt banner for folkene. De kommer med sønnene dine på armen, og døtrene dine bærer de på skuldrene.

 

   Aktiviteter

 

Et folk fra Nord

Reiseberetning Emmetten, Sveits 25.-27.05.2012

”Så sier Herren Gud: Nå er det nok!”     Hes 45,9
”Det er tid for å gripe inn, Herre!”     Sal 119,126

Pinsen 2012 deltok vi på en Internasjonal Banner konferanse i Sveits, med ca 170 deltagere fra 14 nasjoner fra hele verden. Vi deltok først og fremst for å støtte de kristne i Sveits i visjonen om å være en ledernasjon i Midt-Europa, en kristen Banner -nasjon i front. ”Warriors of Switzerland”. Vi fikk være en del av et globalt, sterkt felleskap og fikk høre hva Gud gjør i nasjonene verden over. Gjennom samlingene og timer med lovsang, bønn, bevegelse og Banner delta vi i kraftfull tilbedelse, profetisk proklamasjon av ”Banner- soldater” gjennom forbønn og utrustning til tjeneste.

Mange meldte seg på konferansen, flere enn ventet. Hotellet som var bestilt var for lite! En uke før konferansen svarte Herren. En avbestilling på 150 gjester i pinsa gjorde det mulig at konferansen kunne flyttes til hotell Seeblick i Emmenten. Hotell Seeblick, som eies av Pinsebevegelsen, kunne dermed ta imot oss og huse den store Pinse- konferansen.

Det å bruke banner i Sveits er ikke noe uvanlig. Hver by og kanton har sine egne banner og bannerbærere. Det er profetert over Sveits at i 2015 vil en ”eksplosjon av lovsang”, gjennom kristne i Sveits, velle fram over landegrensene til omliggende land, og etter hvert dekke hele Europa.

Vi hadde seminarer som Utfrielse og Sveits historie. Utflukten på pinseaften lørdag til Rutli, ble en minnerik opplevelse. Historien sier at på Rutli i 1291, kom folket sammen fra nord, sør, øst og vest. Der på sletta, erklærte folket Sveits for eget land. Der bøyde de kne for Gud og erklærte at landet skulle tuftes på den kristne tro.

Denne påskeaften ankom vi, 170 deltagere dette historiske sted Rutli. Fire busser transporterte oss inn i fjellheimen. De siste meterne gikk vi til fots nedover fjellveggen, mot fjorden 1000 meter lengre ned. Og mens vi samstemte sang lovsanger på våre egne språk, lovsanger som ” O store Gud når jeg i undring aner”, klatret vi ned stiene mens vi bar våre Banner.

På den åpne sletta Rutli ba og proklamerte vi med Banner og Sjofar at Sveits fortsatt skulle tilhøre Herren. Folk fra Singapore sendte opp drager med Banner. Det ble en mektig manifestasjon.
1. pinsedag var den internasjonale bønnedagen. Denne tidlige søndagsmorgenen møttes vi alle ute på sletta ved hotellet, og der ba vi for Israel. Lik flere bønnegrupper, over verden var vi koblet sammen digitalt med ICDF i Jerusalem. Etter bønnen så flere Guds bekreftelse, da ørner fløy over oss og regnbuen kom til syne på himmelen over stedet der vi sto. Vi kjente Guds tilstedeværelse og løftet om at Herren våker over sitt folk Israel.

På vår reise til Sveits og fra Sveits kjente vi Guds omsorg på en underlig måte. Alminnelige mennesker, unge og gamle, som selv var på reise, gikk frem til oss for å vise rett vei, riktig togspor, de meddelte når tåget kom, hjalp oss med bagasjen osv. Vi merket tydelig at Herren loset oss frem på reisen. Vi takker Gud for at vi var verdige til å delta på denne mektige konferansen.

 


BØNN
Herre, takk for du forbereder og beveger Ditt folk for det som kommer.
Herre, forløs Ditt folk i Sveits og i Europa. Reis opp Dine ”soldater”, til det Du har bestemt dem!             

Immanuel
Elisabeth og Lars