Fra BibelenJesaja 49, 22

Så sier Herren Gud: Se, jeg løfter hånden for folkeslag og reiser mitt banner for folkene. De kommer med sønnene dine på armen, og døtrene dine bærer de på skuldrene.

 

   Aktiviteter

 

Et folk fra Nord

Bønnesamling i Stockholm

NORDISK OG EUROPEISK BØNNESAMLING

I STOCKHOLM 2009


Den 07.-09.oktober2009 var bønnefolk fra Norden  samlet med European Union of Prayers, Dette er et bønneteam som hvert halvår besøker ordførerlandet i EU og ber for og med dem. Fra 01.07. til 31.12 2009 hadde Sverige ordførermandatet og ledet EU. Europa som kontinent gjennom historien vært en kanal som Gud har brukt til å nå ut med evangeliet til ulike folk og kontinenter. Vi ber om at det kristne Europa på ny kan gjenopprettes til denne oppgave.

European Union of Prayers  representerer ulike kristne tradisjoner og kirkesamfunn i Europa, og møtes til nettmøter, og mindre samlinger mellom toppmøtene. Til samlingen i Stockholm var også et nordisk bønnenettverk og Riksdagens kristne gruppe tilsluttet. Vi gikk bønnevandring i det sentrale Stockholm.  I Sankta Clara kirken hadde vi lovsang og bønn, hvor vi bl.a. ba for Israel, Sverige, Norden og EU og EU parlamentet. Under bønnedagene ble flere spennende profetier om Norden og Europa båret frem.