Fra BibelenJesaja 49, 22

Så sier Herren Gud: Se, jeg løfter hånden for folkeslag og reiser mitt banner for folkene. De kommer med sønnene dine på armen, og døtrene dine bærer de på skuldrene.

 

   Aktiviteter

 

Et folk fra Nord


Kerygma Bryssel 2010

”For Han er vår fred, Han som gjorde de to til ett og rev ned det gjerde som skilte, fiendskapet.” Ef 2,14


”European Union of Prayer ”inviterte oss med til Bryssel, for å be under dagene 13. - 16. oktober. Vi var samlet for å be for Europa, Europaparlamentet, og dets forhold til Israel. Samtidig skulle vi be for Belgia, som dette halvåret er vertsland og har dette EU-parlamentets formannskap. Vi bodde godt på klosteret Maison Notre-Dame, tilhørende Fransiskanerordenen. Torgeir var også med, som ”kameramann”. Før reisen hadde Gud gitt oss et bilde på et spesielt EU-flagg. Dette ble laget til oss av gode venner i Sverige, men ikke uten åndelig kamp. Flagget hadde et glødende kors i midten, som symboliserte Guds pasjon for Europa. Dette spesielle EU-flagget ble sentralt i lovsangen og i bønnesamlingene på klosteret, der Herren åpenbarte for oss tre sentrale nøkkelord: Unity, Identity og Network. Det som ikke er mulig med menneskers strev, er mulig for Gud, og det kan han skape.
Vi var i alt 35 deltagere fra 11 europeiske nasjoner, 5 fra Norge og 8 fra Sverige. Torsdagen var vi delt inn i 5 forskjellige ”Prayershops”, ut i fra emner lederne hadde fått på sitt hjerte. Vi fikk en grundig gjennomgang av Eu’s tilstand. Bak glattpolerte fasader er nedstemthet, krisestemning, nasjonalisme, materialisme og umoral. De 5 gruppene var:

  1. Familie/kjønn/ homoseksualitet
  2. € - krisen (valutakrise)
  3. Regeringskriser, i de ulike land, spesielt  i Belgia
  4. Islam/terrorisme
  5. Mammon/ grådighet, konsumering

Samlingene ble innledet med lovsang og tilbedelse, preget med dans og banner. Under bønnen ble vi klar over at vi bokstavlig talt befant oss midt på den gamle grensen mellom det romanske rike og det germanske rike. Denne gamle grensen deler Belgia i to, Flandern og Vallonia. Tross i at Belgia ble enet og uavhengig i 1830, er det fortsatt skarpt skille mellom folkene i nord, sør og øst, forvaltningsmessig, politisk, kulturelt og språklig. Etter parlamentsvalget i Belgia i juni for 4 måneder siden, klarer landet fortsatt ikke å danne ny regjering. I skrivende stund er det Kongen av Belgia som styrer landet. Enhet i Belgia vil få konsekvenser for hele Europa. Med vårt håp til Jesus ble bønnesamlingene sterke og preget av det profetiske. Noen ble kraftig berørt av Den Hellige Ånd.


Fredagen delte vi oss opp i grupper og gikk bønnevandring, gjennom Bryssels gater, ledet av kristne fra Faders House i Bryssel. Noen brukte banner der vi passerte parlamentsbygninger, kongepalasset og triumfbuen og andre historiske og strategiske plasser. På flere steder stoppet vi og sang lovsanger til gitarspill fra vår guide. Folk stoppet, lyttet og ga positive tilbakemeldinger. På den berømte Markedsplassen merket vi tydelig åndelig motstand. Vi merket en åndelig ”blackout”, der var det svært vanskelig å formulere bønner. Vi ville helst gå raskt videre. Turistene valfartet til markedsplassen til en spesiell statue i rent gull, som de kunne berøre og som skulle bringe dem lykke. På det gamle rådhusets fasade var det tett med demoniske symboler. Vår unge guide fortalte oss at mange kristne hadde dødd her på torget som martyrer. Vi samlet oss tett sammen i ring og ba imot den åndelige motstanden vi kjente. Det var svært tøft å stå der, vi kjente vi helst ville løpe vekk.


Vår unge guide fra Nederland og hadde Gud ledet til Bryssel, gjennom Ungdom i Oppdrag. Herren hadde bedt ham å be spesielt for teateret” De-Muntre”. Der startet opprøret i 1830,som ledet til at Belgia ble løsrevet fra Nederland. I mange år har kristne i Bryssel samlet seg utenfor teateret og bedt for landet fram til 2003. Vi ba sammen om at kristne på nytt skal samle seg og ”gjøre revolusjon”, gå ut på gatene og forkynne at Jesus er Frelseren. På kvelden besøkte vi den katolske kirke og en frimenighet. Vi ble godt tatt imot av den lille frimenigheten, der vi hadde et avsluttende møte, for kvelden og for forbønnsdagene i Bryssel.


Herre! Vi ber om enhet og identitet i Deg, for oss, for Norge og Norden, for nasjonen Belgia og for folket i Europa. La oss danne nettverk som høster inn mennesker for ditt rike. Takk Jesus, for at Du er vår fred!


Immanuel

Elisabeth og Lars Godman

banners@godman.no