Fra BibelenJesaja 49, 22

Så sier Herren Gud: Se, jeg løfter hånden for folkeslag og reiser mitt banner for folkene. De kommer med sønnene dine på armen, og døtrene dine bærer de på skuldrene.

 

   Aktiviteter

 

Et folk fra Nord

Himmelbjerget

KERYGMA DANMARK VÅREN 2012

”Jeg løfter mine øyne mot fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra?”   Salme 121


Bønn for Europa

28. mars dro vi til Baggersminde (Frelsens Hærs konferansested) ved København. Vi deltok på konferansene European Union of Prayer og Nordisk Bønnekonferanse (28.03-01.04) med blant annet Ortwin Schweitzer(leder av Europateamet), Bent Christiansen(Danmark) og Gunnar Brudeli(Norge) i spissen for konferansene. 18 europeiske land var representert. Vi fikk ta del av Bedehus Danmarks sterke visjon over Tyskland. Bønnekjempere som representerte folket og landene rundt Tyskland ba om tilgivelse for sine holdninger ovenfor tyskerne. Også Danmark måtte be Skåne, Halland, Blekinge og Gotland om tilgivelse, for at de uten videre ga disse regionene fra seg til Sverige. Forsoning og tilgivelse over grensene er en nøkkel til et enet Europa. Det ble en mektig symbolsk handling, gråt og glede fløt over i hverandre. Et av de ordene vi fikk over denne turen til Danmark, var at Herren våker over Danmark, Sal 121. Vi deltok med Banner i lovsang, tilbedelse og bønn. Flere av deltagerne oppsøkte oss for forbønn med Banner.

Fredag var vi på bønnevandring med Banner i København, og ca 50 deltagere dro gjennom byen. Bannerbærerne, som gikk foran og bakerst i flokken, holdt flokken samlet og viste retning. Mange på gaten var nysgjerrige, stoppet oss og spurte hva som skjedde, t.o.m. politiet lurte på hva vi drev med. Vi fortalte vi var kristne fra 18 land i Europa som var kommet for å be for Danmark og velsigne dronning, kongehuset, folket, samt Folketinget, statlige institusjoner, finans- og kulturinstitusjoner. Alle vi møtte utrykte positivitet, glede og takknemlighet for det vi gjorde, også politiet. På kvelden deltok vi på gudstjeneste i Betlehemskirken.

Søndagens gudstjeneste, munnet ut i nattverd og forbønnshandling på poster ute i lokalet der deltagerne kunne motta nattverd og forbønnshandling med salving til tjeneste. Elisabeth hadde fått på sitt hjerte å sy en kongekappe, for å påminne oss kristne om vår identitet, at vi er kongebarn. På forhånd hadde vi pyntet og gjort i stand en ”kongestol” kledd med stoff i ”hvit og gull”. Dette for de deltagerne som ønsket å sitte i kongestolen, ikledd kappen og bli betjent med, bibelord og olje. Flere ble berørt av Herrens nærvær. Vårt nye Banner Farshjertet ble flittig brukt.

Tirsdag 3. april reiste vi (Karin, Kitte, Elisabeth og Lars) videre til Himmelbjerget. Vi tror at langt flere var med oss, enn vi kunne se med våre fysiske øyne. Vi fornemmet en ”himmelsk hær” på reisen dit og mens vi ba på stedet. En av oss hadde en vond drøm natten før vi reiste, og vi forstod at onde makter ville prøve å skade oss. Våre forbedere og bønnestøtter fikk beskjed. Under de timer vi ba og proklamerte Guds nærvær på Himmelbjerget, fikk vi fullstendig ro og fred. Karin hørte krigsrop fra den himmelske hær da vi begynte å be. Vi fikk full fred under tiden på Himmelbjerget, ingen hindret eller prøvde å forstyrre oss. Ordene om at Herren våker over Danmark, ledsaget oss.

Da vi ankom Himmelbjerget, kom en familie imot oss med 2 gratis parkeringsbilletter til våre 2 biler. Etter vi hadde bedt på Himmelbergets høyeste punktet, gikk vi opp i til tårnet. Betalingsvakten hadde avsluttet dagen og hans skriftelige beskjed var: ”Gratis, Vennligst tred inn.” Vi kjente vi vandret i ferdiglagte gjerninger.
Vi ba med våre banner i gull og danske flagget på tre steder på Himmelbjerget, bl.a ved talerstolen, som gjennom hundrer av år har vært samlingsplassen for politiske folkemøter. Der sang Kitte en sang som hun hadde fått fra Herren: ”Dans, Danmark”. Vi sang lovsanger og proklamerte det Herren hadde gitt oss på forhånd.

Herren har også talt til oss om å reise opp en kobberplate innrisset med et gudsord som skal stå på Himmelbjerget. Hvilket bibelvers som skulle stå på den, skulle vi få den samme dagen. Kitte fikk da ordet: Jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg(Gal 2, 19-20). Vi vil jobbe videre med å få platen på plass.

Det var kulde og ”livløst” på Himmelbjerget denne aprildagen. Vi ba i tro og om nye folkemøter over hele Danmark der herren skulle være i sentrum.
Reisen gikk så videre til Thisted, hvor Kitte losjerte oss for 2 døgn, inntil vi returnerte til Norge på Skjærtorsdag. Våre danske venner tok meget vel imot oss.

BØNN
Herre, vår Gud, våk over Danmark
Herre, vår Gud, våk over Dronning og kongehus
Herre, vår Gud, våk over Danmark og Nordens folk
Herre, vår Gud, samle ditt folk i Danmark, Norden og Europa


Immanuel

Elisabeth and Lars Godman