Fra BibelenJesaja 49, 22

Så sier Herren Gud: Se, jeg løfter hånden for folkeslag og reiser mitt banner for folkene. De kommer med sønnene dine på armen, og døtrene dine bærer de på skuldrene.

 

   Aktiviteter

 

Et folk fra Nord

Troens første skritt


Gud svarer på dine bønner:
”Alle som tok imot Ham, dem gav Han rett til å bli Guds barn – de som tror på Hans navn. De er ikke født av kjøtt og blod, ikke ved menneskers vilje og ikke ved manns vilje, men av Gud”. (Joh 1, 12-13)
Du er regnet med! Sett inn ditt navn på linjene (skriv gjerne ut siden):
”For så høyt har Gud elsket ………………… at Han ga sin Sønn,

den enbårne, for at ………………… som tror på Ham,
ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å
dømme …………………, men for at ………………… skulle
bli frelst ved Ham”.
(Joh 3, 16-17)

”Og nå sier Herren, Han som skapte deg ………………… og formet deg
…………………: Frykt ikke, Jeg har løst ………………… ut;
Jeg har kalt …………………ved navn, ………………… er min”
(Jes 43,1)

 

1. skritt

Lytt til hva Gud sier i Bibelen, ikke på hva du føler. Satan, løgneren, vil prøve å få deg til å forstå at du ikke er frelst. Den onde har hatt makt over deg før, men nå kan du beseire Satan. Les Rom 8,31-37. Matt 4,1-11. Sal 32,5. Jes 38,17. Kol 2,4. Gal 2,20. Ef 6,10-18.


2. skritt

Bekjenn Jesus, for dine venner og din familie. Vær ikke redd, Jesus er med deg. Les Luk 21,13-15. Luk 12,11-12. Matt 10,32.


3. skritt

Les Bibelen hver dag. Du er nå i Guds familie og innesluttet i Gud, din Pappas kjærlighet. Gud taler til deg gjennom Bibelen. Begynn med Johannes evangeliet. Deretter de andre evangelier og brevene i Det nye testamentet. Lag deg din egen bibelleserplan.


4. skritt

Be til Gud hver dag. Les Matt 6,6. Ef 6,18. Gud er din himmelske Pappa. Han vil være sammen med deg daglig.


5. skritt

Tilgi dem som har gjort galt mot deg. Gud har tilgitt deg og Han vil fortsette å tilgi deg. Hold deg borte fra alt som du oppfatter som synd. Skulle du falle for en fristelse, bekjenn din synd for Gud, din Pappa og ta imot Hans tilgivelse. Les 1 Joh 2,1-2. Jes 1,18.


6. skritt

Oppsøk kristne felleskap og menigheter. Jesus vil lede deg til kristne søstre og brødre. Hvis du ikke er døpt med vann tidligere, la deg døpe. Les Mark 16,16. I de kristne forsamlinger er Jesus midt i blant dem, for å styrke sine disipler med sitt Ord og gjennom Nattverden (Jesu legeme og blod). Les Matt 18,20. Rom 12,4-10. 1 Kor 11,17-26. Ef 2,19-22.


7. skritt

Hold fast på Guds løfter. Han lover å bevare deg. 5 Mos 31,6. Han lover å hjelpe deg i fristelser. 1 Kor 10,13. Jak 1,12. Han lover å tilgi deg. 1 Joh 1,9. 1 Joh 1,7. Han lover å gi deg evig liv. Joh 10,27-30. Joh 11,25-27. Han lover å være nær deg hver dag. Matt 28,20.
BØNN:
Jesus. Vi takker deg for den som leser dette. Takk at hun/han har overgitt sitt liv til Deg, for første gang eller fornyet sin pakt med Deg. Takk for at hun/han er nå frelst fra synden,
dommen og døden.

Led hun/han videre på troens vei til det evige liv i himmelen. Utrust og forny henne/ham underveis, til ære for Deg og til oppmuntring og gagn for alle de kristne.
Jesus, Du som sier: Følg meg! Led henne/ham videre på Din vei.
Amen


Immanuel (Gud med oss)

Elisabeth og Lars Godman